Polityka prywatności i cookies

I. Informacje ogólne

 1. Niniejsza Polityka prywatności została przygotowana w celu poinformowania Państwa jako Użytkowników Serwisu o zasadach przetwarzania i bezpieczeństwa przekazanych przez Państwa danych osobowych oraz treści (w tym plików „cookies”) w związku z korzystaniem z naszego Serwisu.
 2. Działając jako adwokat Katarzyna Waligóra, jestem administratorem Państwa danych osobowych. Kontakt możliwy jest za pośrednictwem poczty mailowej: kancelaria@adwokatwaligora.pl.

II. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi o ochronie danych osobowych. Stosujemy się również do wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).
 2. Dane osobowe zbierane są za pośrednictwem Serwisu.
 3. Dane przetwarzane są w pierwszej kolejności na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO przez okres realizacji umowy, a następnie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO, tj. przez okres niezbędny do wypełnienia
  obowiązków prawnych nałożonych na nas i przez czas niezbędny do zabezpieczenia roszczeń i obrony przed roszczeniami.
 4. Dane osobowe zbierane są również za pośrednictwem innych form przekazania nam danych, na które Użytkownik wyraził zgodę, zgodnie z celem przekazania tych danych.
 5. Dane te, przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – do czasu wycofania zgody, jednak nie dłużej niż przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania.
 6. Zbierane są wyłącznie takie dane, dzięki którym możliwa będzie realizacja celu przetwarzania. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak, że jest ono konieczne dla skorzystania z określonych, dostępnych dla Państwa opcji, a brak podania tych danych uniemożliwi skorzystanie z tych funkcjonalności.
 7. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz żądania ich sprostowania, modyfikacji, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wycofania zgody, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Każde z wymienionych żądań mogą Państwo zgłosić w formie pisemnej na adres naszej siedziby oraz drogą elektroniczną na podany wyżej adres e-mail. Zastrzegam możliwość odmowy realizacji zgłoszonego żądania w przypadku
  wystąpienia okoliczności przewidzianych prawem.
 8. Państwa dane osobowe przetwarzane są w sposób poufny, chroniąc je przed dostępem do nich przez osoby nieuprawnione. 
 9. Państwa dane mogą być przekazywane innym podmiotom w drodze zawartej zgodnie z przepisami RODO umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w związku z zapewnieniem realizacji celów przetwarzania (np. z firmą świadczącą usługi hostingowe). 
 10. Państwa dane mogą również zostać ujawnione osobom i podmiotom na ich prawnie uzasadnione żądanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. Nie ujawniam żadnych danych, jeśli nie jest
  to niezbędne dla realizacji prawnie określonych celów.
 11. Informuję również o przysługującym Państwu prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Państwa zdaniem przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych. Zachęcam jednak do uprzedniego skontaktowania z nami w celu wyjaśnienia wszelkich wątpliwości i nieporozumień.
 12. Państwa dane osobowe nie są przetwarzane w sposób automatyczny, jak również nie będą one profilowane.

III. Bezpieczeństwo danych

 1. Przy przetwarzaniu przez Państwa danych osobowych oraz innych treści zapewniam gwarancję bezpieczeństwa przetwarzanych danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym art. 32 RODO.
 2. Serwery zapewniające funkcjonowanie Serwisu chronione są systemami antywirusowymi.

IV. Pliki „cookies” 

 1. Informuję Państwa o wykorzystywaniu plików „cookies” (tzw. „ciasteczek”), które mogą być przechowywane na Państwa komputerze, tablecie, smartfonie i innym urządzeniu końcowym oraz odczytywane przez nasz system teleinformatyczny.
 2. Wykorzystywanie plików „cookies” ma na celu zapewnienie prawidłowego wyświetlania Państwu treści Serwisu, optymalizację korzystania z Serwisu, jak również jest niezbędne dla celów statystycznych i prowadzenia działań remarketingowych. 
 3. Pliki „cookies” mogą być wykorzystywane również przez podmioty współpracujące w zakresie reklamy i marketingu.
 4. Pliki „cookies” nie są połączone z Państwa danymi osobowymi, dzięki którym możliwa by była Państwa identyfikacja.
 5. Informacja o wykorzystywaniu plików „cookies” pojawia się przy uruchomieniu Serwisu na dole strony. Korzystając z Serwisu, wyrażają Państwo zgodę na ich stosowanie.
 6. Informuję Państwa o możliwości skonfigurowania przeglądarki internetowej w taki sposób, aby niemożliwe było przechowywanie plików „cookies” na Państwa urządzeniu. Informuję przy tym, że decydując się na taki krok dopuszczają Państwo możliwość wyświetlania się Serwisu w sposób nieprawidłowy, za co nie ponoszę odpowiedzialności.
 7. Pliki „cookies” mogą być przez Państwa usunięte z Państwa urządzenia w każdym czasie przy zastosowaniu odpowiednich opcji przeglądarki lub narzędzi programowych.
 8. W związku z korzystaniem z Serwisu, zbieram następujące dane: informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną, informacje o skorzystaniu z usługi, oznaczenia identyfikujące Państwa w systemie informatycznym nadawane na podstawie danych podanych przez Państwa, oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego Państwo korzystają łącząc się z Serwisem (IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego).
 9. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości Serwisu do Państwa preferencji oraz optymalizacji korzystania z Serwisu, w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać Państwa urządzenie i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób korzysta się z Serwisu, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.
 1. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez
  Państwa.
 2. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu,
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu,
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych,
  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez podmiot korzystający z Serwisu, ustawień i personalizację interfejsu, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,
  5. „reklamowe” pliki cookies, należące do podmiotów zewnętrznych umożliwiające dostarczanie Państwu treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań na podstawie Państwa historii odwiedzin.
 3. Pliki cookies zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z podmiotem udostępniającym Serwis reklamodawców oraz partnerów.
 4. Informuję Państwa o możliwości skonfigurowania przeglądarki internetowej w taki sposób, aby niemożliwe było przechowywanie plików „cookies” na Państwa urządzeniu. Decydując się na taki krok dopuszczają Państwo możliwość wyświetlania się Serwisu w sposób nieprawidłowy, za co nie ponosimy odpowiedzialności.
 5. Pliki „cookies” mogą być przez Państwa usunięte z Państwa urządzenia w każdym czasie przy zastosowaniu odpowiednich opcji przeglądarki lub narzędzi programowych.