Prawo Pracy - Wrocław

Kancelaria specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy. Usługi kierowane są zarówno do pracodawców, jak i pracowników.

Prawo pracy – pomoc dla pracownika

Kancelaria świadczy pomoc prawną dla osób świadczących pracę w oparciu o różne formy zatrudnienia, w tym umowę o pracę, które weszły w spór z obecnym lub byłym pracodawcą.

Zakres usług obejmuje m.in.:
• prowadzenie spraw o odszkodowanie lub zadośćuczynienie za mobbing,
• reprezentowanie w sprawach odwołania od rozwiązania umowy o pracę (w tym tzw. zwolnienia dyscyplinarnego),
• doradztwo w sytuacji ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków przez pracodawcę,
• sprawy o ustalenie istnienia stosunku pracy,
• reprezentowanie w sprawach o wypłatę zaległego wynagrodzenia za pracę, w tym wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych,
• egzekwowanie roszczeń o ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.

Prawo pracy – pomoc dla pracodawcy

Kancelaria oferuje profesjonalne doradztwo, jak i pełną obsługę prawną dla firm z zakresu prawa pracy. Świadczone usługi prawne obejmują m.in. pomoc w przygotowaniu umów o zakazie konkurencji dla pracowników. Sporządzamy też wzory umów o pracę czy kontraktów menadżerskich. Projektujemy dokumentację kadrową dostosowaną do potrzeb zakładu pracy, w tym np. regulaminy pracy lub wynagradzania. Bierzemy udział w mediacjach oraz doradzamy w zakresie wypowiedzenia warunków umowy.