Prawo Rodzinne

Prawo rodzinne to dział prawa cywilnego. Stanowi zbiór przepisów prawnych, obowiązujących wszystkich członków rodziny. Odnosi się zarówno do kwestii majątkowych, jak i niemajątkowych.

Prawo rodzinne – jakie usługi prawne świadczy nasza kancelaria adwokacka?

Sprawy związane z prawem rodzinnym i opiekuńczym wymagają odpowiedniego podejścia. Liczy się nie tylko wiedza i profesjonalizm. Niezbędne jest również wyczucie, takt i dyskrecja. Kancelaria Adwokacka Katarzyny Waligóry oferuje wszechstronną pomoc prawną w trudnych sprawach, związanych z:

• ograniczeniem, pozbawieniem lub przywróceniem władzy rodzicielskiej,
• rozdzielnością majątkową,
• rozwodami z orzekaniem o winie lub bez orzekania o winie,
• podziałem majątku małżonków,
• ustaleniem kontaktów z dziećmi,
• ustaleniem obowiązku alimentacyjnego, w tym podwyższeniem lub zmniejszeniem alimentów, a także uchyleniem tego obowiązku,
• ubezwłasnowolnieniem,
• przysposobieniem (adopcją),
• zaprzeczeniem ojcostwa lub macierzyństwa czy unieważnieniem uznania dziecka,
• zarządem majątkiem małoletniego.

Kompleksowe wsparcie

Kancelaria Adwokacka udziela całościowego wsparcia w kwestiach prawa rodzinnego. Zakres usług obejmuje porady prawne, przygotowywanie pism procesowych czy udział w mediacjach. Doświadczenie zdobyte przez adwokat Katarzynę Waligórę pozwala na całościowe prowadzenie spraw.