Kontakt

POTRZEBUJESZ WIĘCEJ INFORMACJI

Napisz do Nas


  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest adwokat Katarzyna Waligóra.
  2. Kontakt możliwy jest pisemnie na adres siedziby administratora lub mailowo na adres kancelaria@adwokatwaligora.pl.
  3. Pani/Pana dane osobowe przekazane za pośrednictwem formularza przetwarzane są w celu prowadzenia korespondencji z Państwem są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
  4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie przepisów prawa oraz podwykonawcy Administratora, jeżeli sposób przetwarzania wymaga powierzenia im danych.
  5. Państwa dane zgromadzone będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów Administratora.
  6. Nie przekazujemy Państwa danych osobowych do państw trzecich.
  7. Mają Państwo prawo do:
  dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  usunięcia danych osobowych;
  wniesienia skargi do Prezesa UODO.
  8. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.
  9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów.

  al. gen. J. Hallera 6/2,
  53-318 Wrocław